Το δίλημμα του δαχτυλιδιού

Για σχολικές ομάδες Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 — 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
10. Three Spaces
Στην ψηφιακή διαδραστική έκθεση “Το δίλημμα του δαχτυλιδιού” οι μαθητές/τριες βρίσκουν ένα μαγικό δαχτυλίδι και αποκτούν δυνάμεις πέρα από κάθε φαντασία.

Θα το χρησιμοποιήσουν στην αποστολή που θα τους ανατεθεί; Θα τολμήσουν να πάρουν την ευθύνη των πράξεών τους; Εδώ, η φιλοσοφία γίνεται περιπέτεια!

Η ψηφιακή έκθεση “Το δίλημμα του δαχτυλιδιού” απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Η επίσκεψη των σχολικών ομάδων στην έκθεση γίνεται μέσω ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και αποτελεί μια βιωματική εμπειρία προσέγγισης των ιδεών της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Οδηγός των μαθητών/τριών είναι μια ψηφιακή οντότητα, η οποία θέλει τη βοήθειά τους σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Θέλει να καταλάβει πώς παίρνουμε οι άνθρωποι αποφάσεις. Όλα τα ψηφιακά εκθέματα είναι διαδραστικά και επιτρέπουν στους/στις μαθητές/τριες να αυτενεργήσουν, να στοχαστούν, να συζητήσουν και να κάνουν επιλογές. Μέσα από τη διάδραση με τα ψηφιακά εκθέματα, θα αντιληφθούν τη χρησιμότητα του φιλοσοφικού στοχασμού και πώς μέσα από αυτόν μπορούμε να περιγράψουμε, να κατανοήσουμε, να συνδιαλεγόμαστε και να επιχειρήσουμε να επιλύσουμε προβλήματα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως κεντρικό θέμα το δαχτυλίδι του Γύγη, τον εμβληματικό μύθο που συναντάμε στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Οι μαθητές/τριες πρέπει να βρουν την είσοδο για τη σπηλιά που έχει το δαχτυλίδι, να αντιμετωπίσουν την πρόκληση που θα τους θέσουν ο Σωκράτης και ο Γλαύκων, να συζητήσουν στη συνέχεια ως ομάδα πώς θα χρησιμοποιήσουν το δαχτυλίδι για την επίλυση ενός προβλήματος και στο τέλος να σκεφτούν πώς θα διαχειριστούν το ερώτημα που θα τους θέσει η ψηφιακή ξεναγός της έκθεσης. Το πρόβλημα αυτό θα αναχθεί σε ένα δίλημμα, το οποίο σχετίζεται με τη ζωή του Σωκράτη, και κάθε μαθητής/τρια θα πρέπει να δώσει μια απάντηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η είσοδος σχολικών ομάδων στις εκθέσεις θα είναι δωρεάν από 14 Νοεμβρίου 2023 έως 30 Απριλίου 2024.
Για τον προγραμματισμό σχολικών επισκέψεων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προειδοποίηση
• Στον χώρο της έκθεσης τα επίπεδα φωτισμού είναι χαμηλά σε συνδυασμό με τη χρήση διαδραστικών ψηφιακών οθονών με εναλλαγές στη φωτεινότητα.
• Στο πρώτο μέρος της έκθεσης γίνεται προβολή οπτικοακουστικού υλικού σε κλειστό χώρο με έντονες εναλλαγές φωτισμού.